Ondersteuning Evangelieverkondiging de Betteld


De Betteld zijn centra waar u tot rust kunt komen en tevens Bijbels onderwijs kunt genieten in vele vormen en variaties. Denk hierbij aan vakantie, conferenties en Bijbelscholen. Onze visie beperkt zich tot recreatie, onderwijs en media.

BeleidsplanDe Stichting heeft tot doel het verwerven van fondsen. Deze fondsen worden aangewend om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, onder meer op Camping De Betteld en in de Witte Herberg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder-lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Meer informatie...

Rapport stichtingDeze jaarstukken betreffen de exploitatie van de Stichting "Ondersteuning Evangelie-verkondiging De Betteld" te Zelhem.


Rapport 2012 stichting openen

Rapport 2013 stichting openen

Rapport 2014 stichting openen

Rapport 2015 stichting openen

Rapport 2016 stichting openen

Statuten en andere documenten

Prognose inkomsten en uitgaven 2017

Statuten stichting ondersteuning openen

KVK uitreksel openen

Contact

Gerhard Hobelman
Tel: 0314-627200
Email: gerhard@betteld.nl


De Betteld - Christelijke vakanties & conferenties Folders De Betteld stichting